Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Р А С П О Р Е Д За полагање на вонредни испити во априлската сесија за ученици кои имаат за полагање последни општо образовни предмети од IV год. и во

2020-04-17 21:44:0021.04.2020 год. (вторник) – 11 часот писмено Македонски јазик и литература ( Гордана Андоновска, Кристина Ѓуран,Светлана Трајановска)

22.04.2020 год. (среда) - 11 часот Македонски јазик и литература ( Гордана Андоновска, Кристина Ѓуран,Светлана Трајановска)

23.04.2020 год. (четврток) - 08.30 часот Спорт и спортски активности (Панче Јакимовски, Божурка Ѓошевска, Проке Кузмановски)

23.04.2020 год. (Четврток) –10 часот Наставнички совет
- Утврдување на резултатите по одржаните вонредни испити
- Утврдување на резултатите од полагањето на презентација и одбрана на проектните задачи за државна и училишна матура
- Донесување на интерен оглас за упис на ученици во прва година во учебната 2020/2021 год. 16.04.2020 Год

 

ЛИНК

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner