Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје
Вие сте на: Дома

Завршна сметка 2023

2024-03-12 09:26:44

Завршна сметка 2023прочитајте повеќе

Почеток на новата учебна 2023/24 година

2023-08-31 19:22:17

Почитувани ученици, Ве известуваме дека учебната година започнува на 01.09.2023 , настава на македонски јазик од 07:30 часот, настава на албански јазик од 13:30 часот. На линковите подолу можете да ги видите листите со ученици распределени по класови.прочитајте повеќе

Завршна сметка 2022 година

2023-03-27 10:33:55

прочитајте повеќе

Почеток на новата учебна година 2022/2023

2022-08-31 11:11:58

Почитувани ученици, Ве известуваме дека учебната година почнува на 01.09.2022 година (четврток) со почеток во 7:30 часот. На линкот подолу, можете да ги видите листите со ученици распределени по класови. Ви посакуваме среќен почеток и многу успеси во учењето! прочитајте повеќе

Ранг листа на примени ученици во второто пријавување за упис во прва година во учебната 2022/2023

2022-06-25 11:56:25

Листите можете да ги спуштите на линкот подолу:прочитајте повеќе

Ранг листа на примени ученици во прво пријавување за упис во прва година во учебната 2022/2023

2022-06-20 09:14:34

прочитајте повеќе

Известување за упис на ученици во прва година во Спортска гимназија "Методи Митевски Брицо"

2022-06-11 17:53:36

Почитувани ученици, апликанти во Спортската гимназија, при онлајн пријавувањето за прва година во Спортската гимназија "Методи Митевски - Брицо" - Скопје, постои задолжително поле за прикачување на препорака од Спортска федерација. Тој документ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН за упис во Спортската гимназија. При пополнување на апликацијата за упис, наместо препорака прикачете извод од матичната книга на родените, Државјанство или друг документ за да биде успешно пријавувањето.прочитајте повеќе

Интерен оглас за прво пријавување во прва година во јунски уписен рок

2022-05-20 15:16:54

прочитајте повеќе

Завршна сметка 2021 година

2022-04-07 09:21:47

прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во февруарска испитна сесија

2022-02-16 15:53:47

прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во декемвриска испитна сесија

2021-12-13 15:45:25

прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во октомвриска испитна сесија

2021-10-18 13:55:13

прочитајте повеќе

Известување за почетокот на новата 2021/2022 учебна година

2021-08-31 14:44:41

прочитајте повеќе

РАНГ ЛИСТА НА ЗАПИШАНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО ВТОРОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ОД УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

2021-06-25 16:30:16

прочитајте повеќе

Интерен оглас за второ пријавување

2021-06-21 09:32:20

прочитајте повеќе

РАНГ ЛИСТА НА ЗАПИШАНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО ПРВОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ОД УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

2021-06-17 18:24:32

прочитајте повеќе

Информација за упис на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година

2021-06-12 09:51:33

прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во мајска испитна сесија

2021-05-19 11:14:00

прочитајте повеќе

Завршна сметка за 2020 година

2021-03-12 10:08:07

прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во февруарска испитна сесија

2021-02-15 10:15:12

прочитајте повеќе

Антонио Мирков, ученик од 3б, најдобар голгетер за кадетите на Вардар!

2020-12-27 23:44:33

Нашите ученици, секогш на врвот!прочитајте повеќе

Распоред на вонредни испити за декемвриска испитна сесија

2020-12-14 08:40:38

прочитајте повеќе

Нов распоред на ѕвонење

2020-11-20 15:34:53

Од понеделник, 23.11.2020 година, наставата ќе се одвива во прва смена со следниот распоред на ѕвонење:прочитајте повеќе

Распоред за полагање на вонредни испити во октомвриската испитна сесија

2020-10-27 21:05:04

прочитајте повеќе

Нов ѕиден мурал го краси нашето училиште

2020-10-20 00:20:26

Иднината е светлина кон која одиме низ животот, а факелот со кој ја осветлуваме е во нас, во нашето знаење, култура, воспитување, креативност како и во нашето образование. Главната мисија, визија и заложба на нашето училиште е во насока на спојување на интелектуалните, моралните , емоционалните и творечките потенцијали кај една личност со неговиот правилен психофизички развој, а истата таа личност да даде најголем можен придонес за себе и за другите. Пример за една таква личност, а воедно и гордост на ова училиште е нашата поранешна ученичка Бојана Станковска, сегашен студент на Архитектонскиот факултет, која заедно со ликовниот уметник Бојан Стојкоски беа носители на еден креативен настан во нашето училиште –“ Изработка на мурал во централниот дел на училиштетo,, кој претставува симбиоза на две кохерентни гранки- уметноста и архитектурата, а во себе ги има внесено и личните гледишта на еден ученик кој во ова училиште ја има изградено својата личност. Успехот на проектот и неговата брза реализација не би бил возможен без вас двајца, а ова ваше дело секогаш ќе буди восхит и мотивација за нас и за нашите идни ученици. Од името на сите вработени и ученици во училиштето ви упатуваме најголема благодарност и ви посакуваме иднина во која ќе ги достигнете сите успеси и во која ќе продолжите да чекорите кон патот кој веќе самите го имате трасирано. прочитајте повеќе

Распоред на часови за прва смена на Албански наставен јазик

2020-10-15 10:15:20

прочитајте повеќе

Распоред на часови за втора смена на Македонски наставен јазик

2020-10-15 10:12:00

прочитајте повеќе

ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ

2020-10-15 09:20:46

прочитајте повеќе

Соопштение за одржување на наставата по пливање

2020-10-05 13:04:08

прочитајте повеќе

Известување од МОН до родителите

2020-09-28 17:25:56

прочитајте повеќе

Упатство за ученици и родители за најава и користење на НПУД

2020-09-25 17:04:39

Упатство за најава и користење на НПУДпрочитајте повеќе

Информации за почетокот на новата учебна година која ќе се реализира online преку НПУД

2020-09-24 22:35:29

прочитајте повеќе

Известување за потребните конфигурации на IT уредите за користење на НПУД

2020-09-24 21:45:16

прочитајте повеќе

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 - албански наставен јазик

2020-09-14 13:26:56

прочитајте повеќе

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 - македонски наставен јазик

2020-09-14 13:25:58

прочитајте повеќе

Кодекс за однесување на наставниците на настава со учење од далечина

2020-09-14 12:10:13

прочитајте повеќе

Кодекс за однесување на учениците на настава со учење од далечина

2020-09-14 12:06:11

прочитајте повеќе

Список на ученици запишани во прва година на албански наставен јазик

2020-09-14 11:29:05

прочитајте повеќе

Список на ученици запишани во прва година на македонски наставен јазик

2020-09-14 11:23:01

прочитајте повеќе

Соопштение за почеток на учебната година

2020-09-11 11:56:42

прочитајте повеќе

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С за пријавување за упис на ученици во прва година за третото пријавување во јунскиот уписен рок во учебната 2020/2021 год.

2020-06-26 19:42:59

прочитајте повеќе

REZULTATET E NXËNËSVE NË PARAQITJEN E DYTË TË AFATIT TË PARË TË QERSHORIT TË VITIT SHKOLLORË 2020/2021 TË PARALELEVE ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE

2020-06-26 10:23:29

прочитајте повеќе

РАНГ ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО ВТОРОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ОД УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

2020-06-26 09:33:44

прочитајте повеќе

И З В Е С Т У В А Њ Е За второ пријавување и спроведувањe на уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021

2020-06-23 14:09:59

прочитајте повеќе

РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО ПРВОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ОД УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

2020-06-22 10:56:26

прочитајте повеќе

РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО ПРВОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ОД УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

2020-06-21 14:29:51

прочитајте повеќе

И З В Е С Т У В А Њ Е За пријавување и спроведувањe на уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021

2020-06-11 14:12:35

прочитајте повеќе

Известување за пријавување на испити на годината во јунската испитна сесија

2020-06-10 14:31:23

прочитајте повеќе

Пријава за упис за учебната 2020/21 година

2020-06-08 11:58:10

прочитајте повеќе

Резултати од полагање на вонредни испити во мајска испитна сесија од учебната 2019/2020

2020-06-03 11:38:36

прочитајте повеќе

Динамика за активности

2020-06-03 11:35:40

прочитајте повеќе

ПРОТОКОЛ за заштита од Ковид-19 при спроведување на вонредни испити во мајска испитна сесија од учебната 2019/2020

2020-05-19 17:37:46

прочитајте повеќе

Р А С П О Р Е Д За полагање на вонредни испити во мајската сесија за вонредни ученици во учебната 2019/2020

2020-05-18 21:27:05

прочитајте повеќе

Конкурс за упис за учебната 2020/2021

2020-04-27 12:37:38

прочитајте повеќе

Р А С П О Р Е Д За полагање на вонредни испити во априлската сесија за ученици кои имаат за полагање последни општо образовни предмети од IV год. и во

2020-04-17 21:44:00

прочитајте повеќе

Известување за вонредни ученици

2020-04-02 11:35:11

прочитајте повеќе

Распоред за online настава ( паралелки на Албански Наставен јазик )

2020-04-02 10:27:59

прочитајте повеќе

Тихомир Костадинов - Гордоста на Спортска гимназија

2020-04-01 10:05:08

прочитајте повеќе

Катерина Ацевска ученичка во ДУФК Методи Митевски - Брицо Скопје, со две златни медали се враќа од Словенија

2020-03-09 17:43:57

прочитајте повеќе

Известување за почетокот на второто полугодие во учебната 2019/2020 година.

2020-01-20 14:31:11

прочитајте повеќе

Бесир Алили во 5-те најуспешни спортисти во младинска категорија

2019-12-24 21:56:35

прочитајте повеќе

Есенски крос

2019-10-10 14:53:05

прочитајте повеќе

Катерина Ацевска ученичка во ДУФК Методи Митевски - Брицо Скопје, е светски шампион во џуиџицу жени нa 16-от светски куп одржан во Букурешт Романија

2019-09-18 09:33:33

прочитајте повеќе

Список на ученици во I година за учебната 2019/20 година подредени по класови.

2019-08-30 13:30:51

прочитајте повеќе

Известување за почеток на учебната 2019/20 година

2019-08-30 13:26:57

прочитајте повеќе

Резултати од екстерните испити на државната матура за учебната 2018/2019

2019-07-04 15:13:28

прочитајте повеќе

Пречек на нашиот ученик и европски шампион Бесар Алили во спортската гимназија М.М-Брицо.

2019-06-27 12:49:47

прочитајте повеќе

Златен медал на Бесар Алили на кадетското Европско првенство (ЕП) во борење

2019-06-24 12:43:42

прочитајте повеќе

Список на ученици кои дополнително ќе полагаат проверка на психофизичките способности кои заради спортски активности не полагаа во првото пријавување

2019-06-21 10:34:35

прочитајте повеќе

Ранг листа на примени ученици во прва година во првото пријавување во првиот уписен рок од учебната 2019/2020 година на албански наставен јазик

2019-06-21 10:22:27

прочитајте повеќе

Ранг листа на примени ученици во прва година во првото пријавување во првиот уписен рок од учебната 2019/2020 година на македонски наставен јазик

2019-06-21 10:11:45

прочитајте повеќе

I место државно првенство во одбојка - лига систем на средни училишта сезона 2018/2019

2019-05-23 13:24:49

прочитајте повеќе

I место во футсал од регионалната лига, во скопскиот регион за средни училишта во женска конкуренција

2019-04-02 17:33:01

прочитајте повеќе

Марио Мицковски со две злата на Специјалната олимпијада која се одржува во Абу Даби.

2019-03-22 17:45:11

прочитајте повеќе

Завршна финансиска сметка за 2019 година

2019-03-20 11:50:36

прочитајте повеќе

Известување - Зимскиот распуст продолжен за два дена поради загадувањето

2019-01-20 17:57:39

прочитајте повеќе

Известување за почетокот на второто полугодие во учебната 2018/2019 година

2019-01-20 10:33:10

прочитајте повеќе

Известување за промена на смени

2018-09-15 19:56:58

прочитајте повеќе

Список на ученици во I година за учебната 2018/19 година подредени по класови.

2018-08-31 15:22:03

прочитајте повеќе

Известување за почеток на учебната 2018/19 година

2018-08-31 15:17:36

прочитајте повеќе

Волонтерите од Методи Митевски Брицо на Виз Eр Скопски маратон 2018

2018-05-06 18:42:54

прочитајте повеќе

Медали од Средно училишна лига на град Скопје и Државна училишна лига

2018-05-04 15:25:04

прочитајте повеќе

Прво место во Ракомет државната спортска лига (мажи)

2018-04-26 00:41:19

прочитајте повеќе

Прво место во Ракомет државната спортска лига (жени)

2018-04-24 21:28:12

прочитајте повеќе

Прво место во Футсал државната спортска лига (жени)

2018-04-23 22:26:28

прочитајте повеќе

Известување за работен ден

2018-04-12 14:47:50

прочитајте повеќе

Натпревари во државни лиги футсал (женски)

2018-04-11 09:22:52

прочитајте повеќе

Државни лиги ракомет (женски)

2018-04-11 09:16:54

прочитајте повеќе

Известување за промена на смени

2018-02-08 22:41:47

прочитајте повеќе

Известување за почетокот на второто полугодие во учебната 2017/2018 година

2018-01-17 23:09:02

прочитајте повеќе

Хамза Јашари ( 5 место ) од град Скопје најуспешен спортист во младинска категорија за 2017 година.

2017-12-29 17:47:33

прочитајте повеќе

Хамза Јашари со признание од Сојузот на спортови Скопје, спортист на годината 2017 - младинец

2017-12-29 17:45:57

прочитајте повеќе

Аид Салихаси со признание од град Скопје за најталентиран спортист кадет за 2017 година.

2017-12-29 16:27:17

прочитајте повеќе

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner