Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Информација за упис на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година

2021-06-12 09:51:33 

 

Првото пријавување на ученици во прва година  за учебната 2021/2022 година е од  14.06.2021 до 17.06.2021 година со следниот распоред:  

 

 

14.06.2021 г. (понеделник)

 

12:00-19:00                  

 

15:06:2021 г. (вторник)

 

 7:00  - 19:00      

 

16.06.2021 г. (среда)

 

7:00-19:00                   

 

17.06.2021 г. (четврток)

 

 7:00-15:00                     

Сите заинтересирани кандидати, при пријавувањето треба да ги достават следните документи: 

1.Пријава за упис во прва година. Пријавата можете да  најдете на следниот линк :

 

 

 MON - Prijava za upis - makedonski.pdf">Пријава

 

2.Оригинални свидетелства од VI до IX одделение.

3.Оригинален извод од матичната книга на родените, без оглед на датумот на издавање. 

4. Здравствен картон за имунизација.

5.За учениците кои едно или повеќе одделенија од основното образование го завршиле во странство, потребни се нострифицирани документи и уверение за регулиран државјански статус.

6.Дипломи од државни или меѓународни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од МОН), доколку имаат освоени I, II или III место (доколку ученикот има освоено)

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner