Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Известување за упис на ученици во прва година во Спортска гимназија "Методи Митевски Брицо"

2022-06-11 17:53:36

Почитувани ученици, апликанти во Спортската гимназија, при онлајн пријавувањето за прва година во Спортската гимназија "Методи Митевски - Брицо" - Скопје, постои задолжително поле за прикачување на препорака од Спортска федерација. Тој документ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН за упис во Спортската гимназија. При пополнување на апликацијата за упис, наместо препорака прикачете извод од матичната книга на родените, Државјанство или друг документ за да биде успешно пријавувањето.

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner