Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Завршна финансиска сметка за 2019 година

2019-03-20 11:50:36Завршна финансиска сметка за 2019 година

Биланс на состојба на сметка број 160010361160318

Приходи и расходи на сметка број 160010361160318

Биланс на состојба на сметка број 160010361178715

Приходи и расходи на сметка број 160010361178715

Завршна финансиска сметка за 2018 година

Завршна финансиска сметка за 2016 година

Биланс на состојба на сметка број 160010361160318

Биланс на состојба на сметка број 160010361178715

Приходи и расходи на сметка број 160010361160318

Приходи и расходи на сметка број 160010361178715

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner