Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е За пријавување и спроведувањe на уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021

2020-06-11 14:12:35И З В Е С Т У В А Њ Е

 

За пријавување и спроведување на уписот на ученици во прва година  во учебната 2020/2021

 

1. Уписот на ученици за првото пријавување ке се врши од 07. до 19 часот на 16.06.2020 год. и 17.06.2020 год.со комисии утврдени на наставничкиот совет во две смени (од 07-13 ч. и од 13-до 19 ч.)

 

2. Пријавите за упис  учениците треба да ги превземат од веб – сајтот на МОН, на следниот линк:

 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3267-2020-2045

 

3. Во училиштето ке бидат превземени сите мерки согласно Протоколот на Владата за упис на ученици во прва година во средните училишта во учебната 2020/2021 год. за заштита од Ковид 19 и истиот можете да го видите на следниот ЛИНК

 

4. Пријавувањето на учениците ќе се врши согласно следниот азбучен ред по презимето на ученикот во следните термини:

 

16.06.2020 год.

 

Од 07.  до 09 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите А, Б ,В и Г.

 

Од 09.  до 11 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  Д , Ѓ, Е, Ж и З.

 

Од 11.  до 14 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  Ѕ, И, Ј, К, Л и Љ.

 

Од 14.  до 16 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите М, Н, Њ, О, П и Р.

 

Од 16.  до 18 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  С, Т, Ќ , У, Ф, Х

 

Од 18.  до 19 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите   Ц , Ч, Џ и Ш.

 

17.06.2020 год.

 

Од 07.  до 09 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите А, Б ,В и Г.

 

Од 09.  до 11 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  Д , Ѓ, Е, Ж и З.

 

Од 11.  до 14 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  Ѕ, И, Ј, К, Л и Љ.

 

Од 14.  до 16 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите М, Н, Њ, О, П и Р.

 

Од 16.  до 18 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите  С, Т, Ќ , У, Ф, Х

 

Од 18.  до 19 ч.  – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите   Ц , Ч, Џ и Ш.

 

5. Корекцијата за редоследот на пријавување по азбучен ред се  однесува и за второто и третото пријавување во јунскиот уписен рок доколку нема други дополнителни насоки од Владата и МОН.

 

 

 

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner