Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

ПРОТОКОЛ за заштита од Ковид-19 при спроведување на вонредни испити во мајска испитна сесија од учебната 2019/2020

2020-05-19 17:37:46ПРОТОКОЛ

за заштита од Ковид-19 при спроведување на вонредни испити во мајска испитна сесија од учебната 2019/2020

 

  1. Задолжителна дезифекција на училишните сали, тоалетите и сите простории кои ќе се користат пред и после одржување на испитот
  2. Задолително носење на заштина маска од страна на членовите на испитната комисија и кандидатот
  3. Задолжително одржување на растојание од најмалку 1,5 метар помеѓу членовите на комисијата и кандидатот
  4. Не се дозволува присуство на повеќе од еден кандидат за време на одржување на испитот, а останатите кандидати ќе чекаат надвор од училишните сали почитувајќи го правилото за држење на дистанца и задолжително носење на заштитна маска
  5. Задолжителна дезинфекција на рацете пред и после одржување на испитот од страна на кандидатот и членовите на испитната комисија
  6. Задолжителна дезинфекција на спортските реквизити кои ќе се користат за време на одржување на испитот со кои кандидатот бил во допир
  7. На влезот ќе биде поставен сунѓер за дезинфекција на обувки

 

15.05.2020                                                                            В.д Директор

С К О П Ј Е                                                                 Љупчо Станковски

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner