Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е За второ пријавување и спроведувањe на уписот на ученици во прва година во учебната 2020/2021

2020-06-23 14:09:59ИЗВЕСТУВАЊЕ  

 Врз основа на Известувањето добиено од страна на Министерство за образование и наука на ден 23.06.2020 година, а по однос на второто пријавување на ученици во првиот уписен рок, истото ќе се одвива на 24 јуни во периодот од 07:00 часот до 19:00 часот, а на 25 јуни од 07:00 часот до 13:00 часот.

 

Имајќи ги предвид сите мерки за заштита и спречување на внесување и ширење на коронавирус, како и донесениот Протокол за постапување на средните училишта за време на запишувањето на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година, училиштето објавува распоред за  временски период за прием на документи и тоа :

На 24.06.2020 година:

Од 07. до 09 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите А, Б ,В и Г.

Од 09. до 11 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите Д , Ѓ, Е, Ж и З.

Од 11. до 14 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите Ѕ, И, Ј, К, Л и Љ.

Од 14. до 16 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите М, Н, Њ, О, П и Р.

Од 16. до 18 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите С, Т, Ќ , У, Ф, Х

Од 18. до 19 ч. – Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат со буквите Ц , Ч, Џ и Ш.

На 25.06.2020 година:

од 07 до 10 ч. -Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат од буквите А-М од 10 до 13 ч. - Ученици чии почетни букви на презимето почнуваат од буквите М-Ш

23.06.2020 година                                                                             в.д.Директор

Скопје                                                                                                Љупчо Станковски

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner