Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Известување за промена на смени

2018-02-08 22:41:47Им се соопштува на учениците од ДУФК Методи Митевски Брицо - Скопје дека од понеделник 12.02.2018 има промена на смени и тоа:

Прва смена од 07:30 часот за паралелки по албански наставен јазик и Втора смена од 13:30 за паралелките по македонски наставен јазик.
Смените ќе се менуваат на секои две недели.

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner